Op www.examenblad.nl vind je alle informatie over jouw examens. Hieronder vind je oude examens om goed te kunnen oefenen en om een idee te krijgen van wat er van je verwacht zal gaan worden. Bekijk daar zeker ook de syllabus waar alles in staat dat je moet kennen en kunnen bij je CSE.

 

EXAMENOPDRACHTEN UITGESPLITST OP EXAMENONDERDEEL

Consumptie en consumentengedrag  (opgaven)    (correctievoorschrift)

Arbeid en productie  (opgaven)    (correctievoorschrift)

Overheid en bestuur  (opgaven)    (correctievoorschrift)

Internationale ontwikkelingen  (opgaven)    (correctievoorschrift)

 

EXAMEN VMBO-T 2022 TIJDVAK 1

Opgaven   Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2022 TIJDVAK 2

Opgaven   Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2022 TIJDVAK 3

Opgaven   Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2019 TIJDVAK 1

Opgaven   Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2019 TIJDVAK 2 

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift     Correctievoorschrift (aanvulling)

 

EXAMEN VMBO-T 2018 TIJDVAK 1

Opgaven   Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2018 TIJDVAK 2 

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2017 TIJDVAK 1

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2017 TIJDVAK 2 

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2016 TIJDVAK 1

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2016 TIJDVAK 2

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2015 TIJDVAK 1

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift 

 

EXAMEN VMBO-T 2015 TIJDVAK 2

Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2014 TIJDVAK 1

 Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift     Erratumblad

 

EXAMEN VMBO-T 2014 TIJDVAK 2

 Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2013 TIJDVAK 1

 Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift

 

EXAMEN VMBO-T 2013 TIJDVAK 2

 Opgaven     Bijlage     Correctievoorschrift