Rekenen moet je onderhouden nadat je het geleerd hebt. Je verleert het als je het een hele tijd niet gedaan hebt. Regelmatig oefenen is dus belangrijk! Op deze pagina vind je allerhande uitleg en oefeningen die je bij het vak economie regelmatig nodig hebt. Bekijk ook eens de website van www.beterrekenen.nl. Na gratis jezelf aangemeld te hebben, krijg je dagelijks 4 opgaven via je mailbox. Dagelijks krijg je dus de mogelijkheid om de diverse rekenonderdelen op het juiste niveau (1F, 2F of 3F) te brengen. 

 

 

Uitleg over de verschillende rekenonderdelen
    Met procenten rekenen
    Een stijging/daling berekenen in procenten
    Een deel van een geheel uitdrukken in een percentage
    Bedragen omrekenen van week naar maand en andersom
    De 100% berekenen als deze niet bekend is
    BTW berekenen 
    Rekenen met indexcijfers 
 
Uitlegvideo's over diverse basisrekenvaardigheden
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Afronden van getallen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met miljoenen en miljarden
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: De verhoudingstabel i.p.v alle formules?!
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: GETAL : 100 X PERCENTAGE = ...
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: DEEL : GEHEEL X 100 = ...%
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: (NIEUW - OUD) : OUD X 100 = ...%
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: WAT : WAARVAN X 100 = ...%
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met procenten: GETAL : PERCENTAGE X 100 = ...
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen van maand naar week en andersom 
 
Uitlegvideo's over verschillende rekenonderdelen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De btw/omzetbelasting berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Omzet en nettoresultaat berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Brutowinstopslag berekenen 1
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Brutowinstopslag berekenen 2
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De consumentenprijs berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De kostprijs van een product berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Afschrijvingskosten berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Toegevoegde waarde berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het marktaandeel berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De balans opstellen (havo/vwo)
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De winst- en verliesrekening opstellen (havo/vwo)    
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het break-evenpunt berekenen (havo/vwo)
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Geld reserveren
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Banksaldo (debet- en creditsaldo) berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Enkelvoudige en samengestelde rente berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Kredietkosten berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De kredietkosten bij een doorlopend krediet berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rendement bij beleggingen berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De Lorenzcurve uitgelegd
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Rekenen met de Lorenzcurve 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Arbeidsproductiviteit berekenen
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De vraaglijn, aanbodlijn en het marktevenwicht uitgelegd
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De vraaglijn tekenen met de vraagfunctie (havo/vwo) 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De aanbodlijn tekenen met de aanbodfuncti (havo/vwo) 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het marktevenwicht bepale (havo/vwo) 
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Indexcijfers berekenen 1
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Indexcijfers berekenen 2
Afbeeldingsresultaat voor youtube    CPI en inflatie berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het wettelijk minimum jeugdloon berekenen
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Vreemde valuta aankopen/verkopen 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Import- en exportquote berekenen 
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De koopkracht / het reëele inkomen berekenen 1
Afbeeldingsresultaat voor youtube    De koopkracht / het reëele inkomen berekenen 2
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Van brutoloon naar nettoloon (loonheffing) berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het progressieve belastingsysteem aantonen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    BOX 1: Het belastbaar inkomen berekenen versie 1
Afbeeldingsresultaat voor youtube    BOX 1: Het belastbaar inkomen berekenen versie 2
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    BOX 1: Rekenen met de schijventarieven
Afbeeldingsresultaat voor youtube    BOX 3: Vermogensrendementsheffing berekenen 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    BOX 3: Vermogensrendementsheffing berekenen van 2021
 
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Het inkomen per hoofd van de bevolking berekenen
Afbeeldingsresultaat voor youtube    Protectionisme - invoerrechten/exportsubsidies
 
Rekenoefeningen
    Oefenen met afronden 1
    Oefenen met afronden 2
    Oefenen met afronden 3
   
    Rekenen met grote getallen (miljoenen en miljarden) 1
    Rekenen met grote getallen (miljoenen en miljarden) 2
 
    Met procenten rekenen (getal:100xpercentage) 1 
    Met procenten rekenen (getal:100xpercentage) 2
    Met procenten rekenen (getal:100xpercentage) 3
    Met procenten rekenen (getal:100xpercentage) 4
    Met procenten rekenen (getal:100xpercentage) 5
 
    Een deel van een geheel berekenen (deel:geheelx100) 1
    Een deel van een geheel berekenen (deel:geheelx100) 2
    Een deel van een geheel berekenen (deel:geheelx100) 3
 
    Een stijging/daling berekenen ((nieuw-oud):oudx100) 1 
    Een stijging/daling berekenen ((nieuw-oud):oudx100) 2
    Een stijging/daling berekenen ((nieuw-oud):oudx100) 3
 
    Het verschil berekenen (wat:waarvanx100) 1
    Het verschil berekenen (wat:waarvanx100) 2
    Het verschil berekenen (wat:waarvanx100) 3
 
    De 100% berekenen (getal:percentagex100) 1 
    De 100% berekenen (getal:percentagex100) 2
    De 100% berekenen (getal:percentagex100) 3 
 
    Bedragen omrekenen van week naar maand en andersom 1
    Bedragen omrekenen van week naar maand en andersom 2 
    Bedragen omrekenen van week naar maand en andersom 3 
 
    Diverse rekenoefeningen 1
    Diverse rekenoefeningen 2
    Diverse rekenoefeningen 3
 
    BTW berekenen 1 
    BTW berekenen 2 
    BTW berekenen 3 
 
    Rekenen met omzet, brutowinst en nettowinst 1
    Rekenen met omzet, brutowinst en nettowinst 2 
    Rekenen met omzet, brutowinst en nettowinst 3 
 
    Rekenen met brutowinstmarge en consumentenprijs 1 
    Rekenen met brutowinstmarge en consumentenprijs 2 
    Rekenen met brutowinstmarge en consumentenprijs 3 
 
    De kostprijs berekenen (variabele + vaste kosten) 1
    De kostprijs berekenen (variabele + vaste kosten) 2
    De kostprijs berekenen (variabele + vaste kosten) 3
 
    Afschrijvingskosten berekenen
 
    Geld reserveren
 
    Banksaldo (debet- en creditsaldo) berekenen
 
    Enkelvoudige rente berekenen
    Samengestelde rente berekenen (rente op rente) 1
    Samengestelde rente berekenen (rente op rente) 2 
    Samengestelde rente berekenen (rente op rente) 3
 
    Kredietkosten van een lening berekenen
    Kredietkosten berekenen bij een doorlopend krediet
 
    Arbeidsproductiviteit berekenen 1
 
    De evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid bepalen
    
    Rekenen met indexcijfers 1 
    Rekenen met indexcijfers 2 
    Rekenen met indexcijfers 3 
 
    Het CPI berekenen (ConsumentenPrijsIndexcijfer)
 
    Het wettelijk minumumjeugdloon berekenen
 
    Rekenen met vreemde valuta 1
    Rekenen met vreemde valuta 2 
    Rekenen met vreemde valuta 3 
 
    Importquote en exportquote berekenen
 
    Reëele inkomen (koopkracht) berekenen
 
    BOX 1: Inkomstenbelasting box 1 berekenen  
    BOX 3: Vermogensbelasting box 3 berekenen  
 
    BBP per hoofd van de bevolking berekenen 
 
Je rekenmachine instellen
    Geeft je rekenmachine vreemde antwoorden?
    Geeft je rekenmachine komma's als punten weer?