Bereken de onderstaande sommen.

Wat je aan de geldverstrekker (een bank of een ander soort bedrijf) meer terug moet betalen dan dat je geleend had, noemen de de kredietkosten. Het zijn de kosten van het krediet, de kosten van het lenen van geld. Vaak is hier bekend hoeveel geld je leent (bv €2.000) en is er een termijnbedrag bekend (bv €100 per maand) en een aantal termijnen (bv 24 maanden) gegeven.

FORMULE

(TERMIJNBEDRAG X AANTAL TERMIJNEN) - GELDLENING = KREDIETKOSTEN

(€100 x 24 maanden) - €2.000 = €400 kredietkosten

  

Leenbedrag termijnbedrag 24 maanden termijnbedrag 48 maanden
€5.000 €250 €140
€10.000 €550 €300
€15.000 €900 €500

 

Opdracht 1

Zie bovenstaande tabel.

Jan wil €5.000 lenen en kiest voor een termijn van 48 maanden.

a) Hoeveel betaalt hij dan per maand?

Aflezen: €140 per maand betaal je dan aan kredietkosten (rente) en aflossing samen.

b) Bereken de totale prijs die hij aan de geldverstrekker zal moeten betalen.

€140 x 48 maanden = €6.720 

c) Bereken de kredietkosten.

(€140 x 48 maanden) - €5.000 = €1.720 zijn de kosten van dit krediet

 

Opdracht 2

Zie bovenstaande tabel.

Danielle wil €15.000 lenen en kiest voor een termijn van 24 maanden. Bereken de kredietkosten.

(€900 x 24 maanden) - €15.000 = €6.600 zijn de kosten van dit krediet

 

Opdracht 3

Zie bovenstaande tabel.

Willen-Jan wil €10.000 lenen en kiest voor een termijn van 48 maanden.

a) Bereken de kredietkosten.

(€300 x 48 maanden) - €10.000 = €4.400 zijn de kosten van dit krediet

b) Waarom betaalt hij bij een termijn van 24 maanden in totaal een lager bedrag aan kredietkosten?

Als je minder lang geld leent hoef je in totaal minder kosten te betalen, de geldverstrekker heeft sneller zijn geld terug namelijk.

 

Opdracht 4

Rob koopt bij de Mediamarkt een Smart-tv voor een bedrag van €1.199. Hij kiest voor de mogelijkheid om deze te financieren via kopen op afbetaling. Hij moet dan direct 20% aanbetalen, de rest betaalt hij dat in 24 maanden van €50 terug. Bereken de kredietkosten.

€1.199 x 0,8 = €959,20 moet hij nog betalen

(€50 x 24 maanden) - €959,20 = €240,80 zijn de totale kredietkosten bij kopen op afbetaling.