Bron 1: Schijventarieven box 1

Prinsjesdagspecial - Baat

Bron 2: Schijventarieven 2021 box 1

Wijziging tarieven en heffingskortingen - Alfa Accountants en ...

Opdrachten

 
 

Van Maarten zijn de volgende gegevens bekend:

*Inkomen €50.000 per jaar

*Woz-waarde woning €350.000

*tarief eigenwoningforfait 0,62%

*Hypotheeklening €375.000

*Hypotheekrente 2,25% 

   

1

Bereken het eigenwoningforfait voor Maarten. 

 

 

€350.000 : 100 x 0,62 = €2.170 is de bijtelling eigenwoningforfait in box 1

 

2

Bereken de hypotheekrente voor Maarten. 

 

  €375.000 : 100 x 2,25 = €8.437,50 is de hypotheekrenteaftref in box 1  

3

Bereken het belastbaar inkomen van Maarten. 

 

 

Inkomen                     €50.000

+ Eigenwoningforfait    € 2.170 +

- Hypotheekrente         € 8.437,50 -

Belastbaar inkomen      €43.732,50

 

4

 

Gebruik bron 1.

Welke schijven heb je nodig om de inkomstenbelasting in box 1 voor Maarten te berekenen?

 
  Het belastbaar inkomen van €43.732,50 valt in schijf 3. Schijf 1, 2 en 3 zijn dus nodig om de belasting uit te rekenen.  

5

 

Gebruik bron 1.

Bereken hoeveel euro Maarten in box 1 aan inkomstenbelasting moet betalen.

 
 

Schijf 1: 36,65% van €20.384 = €7.470,74

Schijf 2: 38,10% van €13.916 (€34.300-€20.384) = €5.302,00

Schijf 3: 38,10% van €9.432,50 (€43.732,50-€34.300) = €3.593,78

Totaal: €7.470,74 + €5.302,00 + €3.593,78 = €16.366,52

In totaal zal Maarten €16.366,52 aan belasting moeten betalen in box 1. 

 

6

 

Gebruik bron 2.

Bereken hoeveel euro Maarten in 2021 in box 1 aan inkomstenbelasting moet betalen als zijn inkomensgegevens onveranderd blijven.

 
 

Schijf 1: 37,05% van €43.732,50 = €16.202,89

In 2021 zal Maarten €16.202,89 moeten gaan betalen aan belasting in box 1. 

 
     
 

Van Aline zijn de volgende gegevens bekend:

*Inkomen €89.400 per jaar

*Woz-waarde woning €435.000

*tarief eigenwoningforfait 0,62%

*Hypotheeklening €385.000

*Hypotheekrente 1,69% 

 
7

Bereken het eigenwoningforfait voor Aline. 

 
  €435.000 : 100 x 0,62 = €2.697 is de bijtelling eigenwoningforfait in box 1   

8

Bereken de hypotheekrente voor Aline.   
   €385.000 : 100 x 1,69 = €6.506,50 is de hypotheekrenteaftref in box 1  
9 Bereken het belastbaar inkomen van Aline. 

 

   Inkomen                     €89.400

+ Eigenwoningforfait    € 2.697 +

- Hypotheekrente         € 6.506,50 -

Belastbaar inkomen      €85.590,50

 

10

 

Gebruik bron 1.

Welke schijven heb je nodig om de inkomstenbelasting in box 1 voor Aline te berekenen? 

 
  Het belastbaar inkomen van €85.590,50 valt in schijf 4. Schijf 1, 2, 3 en 4 zijn dus nodig om de belasting uit te rekenen.   

11

 

Gebruik bron 1.

Bereken hoeveel euro Aline in box 1 aan inkomstenbelasting moet betalen.

 
  Schijf 1: 36,65% van €20.384 = €7.470,74

Schijf 2: 38,10% van €13.916 (€34.300-€20.384) = €5.302,00

Schijf 3: 38,10% van €34.207 (€68.507-€34.300) = €13.032,87

Schijf 4: 51,75% van €17.083,50 (85.590,50-€68.507) = €8.840,71

Totaal: €7.470,74 + €5.302,00 + €13.032,87 + €8.840,71 = €34.646,32

In totaal zal Aline €34.646,32 aan belasting moeten betalen in box 1.

 

12

 

Gebruik bron 2.

Bereken hoeveel euro Aline in 2021 in box 1 aan inkomstenbelasting moet gaan betalen als haar inkomensgegevens onveranderd blijven. 

 
   

Schijf 1: 37,05% van €68.507 = €25.381,84

Schijf 2: 49,50% van €17.083,50 (€85.590,50-€68.507) = €8.456,33

Totaal: €25.381,84 + €8.456,33 = €33.838,17

In 2021 zal Aline €33.838,17 moeten gaan betalen aan belasting in box 1. 

 

13

 

Bereken voor zowel Maarten als Eline de gemiddelde belastingdruk in 2019. Hoeveel procent belasting betaalt Maarten gemiddeld in 2019 en hoeveel procent betaalt Eline gemiddeld in 2019? Wordt hier het draagkrachtbeginsel toegepast?

 

Maarten betaalt €16.366,52 belasting en heeft €50.000 jaarinkomen.

€16.366,52 : €50.000 x 100 = 32,7%

Eline betaalt €34.646,32 belasting en heeft €89.400 jaarinkomen. 

€34.646,32 : €89.400 x 100 = 38,8%

Het draagkrachtbeginsel wordt hier toegepast. Dat zie je aan het progressieve belastingtarief, omdat Eline procentueel meer belasing betaalt over haar hogere inkomen. Maarten betaalt relatief weinig belasting.