Bedragen in miljarden euro's 2018 2019 2020
BBP 780,95 795,58 820,35
Uitvoerwaarde 450,25 490,9  503,75 
Invoerwaarde 425,2  445,6  460,80 

  

1

Bekijk de tabel hierboven. Bereken in 1 decimaal de exportquote van 2018. De exportwaarde in procenten van het BBP.

   

  €450,2 : €780,95 x 100 = 57,6%  

2

Bekijk de tabel hierboven. Bereken in 1 decimaal de importquote van 2018. De importwaarde in procenten van het BBP. 

 

  €425,2 : €780,95 x 100 = 54,4%  

3

Bekijk de tabel hierboven. Bereken in 1 decimaal de exportquote van 2020.

 

  €403,75 : €820,35 x 100 =  49,2%  

4 

Bekijk de tabel hierboven. Bereken in 1 decimaal de exportquote van 2020.

 
 

€460,80 : €820,35 x 100 = 56,2%

 

5

 

In een land is de exportwaarde €260,42 miljard en de importwaarde €190,4 miljard. Het BBP bedraagt €1.250 miljard.

Bereken de exportquote en de importquote. Leg bij je antwoord uit of het gaat om een land met een open of gesloten economie. 

 

 

Exportquote: €260,42 : €1.250 x 100 = 20,8%

Importquote: €190,4 : €1.250 x 100 = 15,2%

Het betreft hier een land met een vrij gesloten economie. Dat zie je aan de lage quotes.

 

6

 

In land X is de exportwaarde €60,4 miljard en de importwaarde €72,42 miljard. Het BBP bedraagt €465,47 miljard.

Bereken de exportquote en de importquote. Leg bij je antwoord uit of het gaat om een land met een open of gesloten economie.  

 

 

Exportquote: €60,4 : €465,47 x 100 = 13,0%

Importquote: €72,42 : €465,47 x 100 = 15,6%

Het betreft hier een land met een vrij gesloten economie. Dat zie je aan de lage quotes.