Artikelgroep Weging Indexcijfer
Wonen 35% 104
Kleding 15% 94
Voeding 20% 102
Onderwijs 4% 102
Diversen 26% 101

 

Opdracht 1 

Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.

ANTWOORD:

35 x 104   = 3.640

15 x 94     = 1.410

20 x 102   = 2.040

4 x 102     = 408

26 x 101   = 2.626 +

Opgeteld:    10.124

10.124 : 100 = 101,24

Het CPI is 101,24

De inflatie is 1,24% (101,24 - 100)

 

Artikelgroep Weging Indexcijfer
Wonen 0,33 102
Eten en drinken 0,22 104
Uit eten 0,09 114
Kleding en schoenen 0,11 103
Div. woonlasten 0,18 107
Diversen 0,07 102

 

Opdracht 2

Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.

0,33 x 102 = 33,66

0,22 x 104 = 22,88

0,09 x 114 = 10,26

0,11 x 103 = 11,33

0,18 x 107 = 19,26

0,07 x 102 = 7,14 +

Opgeteld:    104,53

104,53 is in dit geval al het CPI vanwege het feit dat de wegingsfactor is weergegeven als kommagetal ipv als percentage.

Het CPI is 104,53

De inflatie is 4,53% (104,53 - 100)