Opdracht 1

Een bedrijf produceert 4.500.000 stuks per maand. De totale vaste kosten per maand bedragen €675.000, de totale variabele kosten bedragen per maand €4.000.000.

a) Bereken de totale kosten per maand.

ANTWOORD: €675.000 + €4.000.000 = €4.675.000 

 

b) Bereken de vaste kosten per product.

ANTWOORD: €675.000 : 4.500.000 = €0,15

 

c) Bereken de variabele kosten per product.

ANTWOORD: €4.000.000 : 4.500.000 = €0,89

 

d) Bereken de kostprijs per product.

ANTWOORD: €0,15 + €0,89 = €1,04

 

Opdracht 2

Een producent produceert 10,35 miljoen producten per jaar. De variabele kosten per product bedragen €0,29, de totale vaste kosten bedragen €5.000.000 per jaar.

a) Bereken de vaste kosten per product.

ANTWOORD: €5.000.000 : 10.350.000 = €0,48

 

b) Bereken de kostprijs van een product.

ANTWOORD: €0,29 + €0,48 = €0,77

Of:

10.350.000 x €0,29 = €3.001.500 zijn de totale variabele kosten

(€3.001.500 + €5.000.000) : 10.350.000 = €0,77

 

c) Bereken de totale kosten per maand van deze producent.

ANTWOORD: 10.350.000 x €0,29 = €3.001.500 zijn de totale variabele kosten

€3.001.500 + €5.000.000 = €8.001.500 zijn de totale jaarlijkse kosten

€8.001.500 : 12 maanden = €250.125 zijn de totale kosten per maand

 

d) In een bepaalde periode gaat men meer produceren, ze verhogen de productie naar 12 miljoen producten. Bereken de nieuwe kostprijs van een product.

ANTWOORD: De vaste kosten zullen per product gaan dalen, de variabele kosten blijven per product gelijk.

€5.000.000 : 12.000.000 = €0,42

€0,42 + €0,29 = €0,71 is de nieuwe kostprijs per product

Of

12.000.000 x €0,29 = €3.480.000 zijn de totale variabele kosten

(€3.480.000 + €5.000.000) : 12.000.000 = €0,71 is de nieuwe kostprijs per product

 

Opdracht 3

Cherry produceert 26,3 miljoen smartphones per jaar. De variabele kosten per product bedragen €24,60, de totale vaste kosten bedragen €680,25 miljoen per jaar.

a) Bereken de kostprijs van een smartphone.

ANTWOORD: €680.250.000 : 26.300.000 = €25,87 zijn de vaste kosten per smartphone

€25,87 + €24,60 = €50,47

Of:

26.300.000 x €24,60 = €646.980.000 zijn de totale variabele kosten

(€646.980.000 + €680.250.000) : 26.300.000 = €50,47

 

b) Een jaar later gaat men tijdelijk meer produceren, ze verhogen de productie naar 28 miljoen stuks. Bereken de nieuwe kostprijs van een smartphone.

ANTWOORD: €680.250.000 : 28.000.000 = €24,29 zijn de nieuwe vaste kosten per smartphone

€24,29 + €24,60 = €48,89 is de nieuwe kostprijs per product

Of:

28.000.000 x €24,60 = €688.800.000 zijn de totale variabele kosten

(€688.800.000 + €680.250.000) : 28.000.000 = €48,89 is de nieuwe kostprijs per product