Als je rekenmachine niet goed ingesteld is, kan het zijn dat je breuken krijgt als antwoord of gewoon hele vreemde antwoorden op je scherm ziet. Het is dan lastig om dit om te zetten in een kloppend antwoord, terwijl je wél weet hoe je iets moet berekenen. Controleer of je rekenmachine goed ingesteld staat door een simpele som in te tikken.

Bv. 9 : 8 = 1,125 (staat er bij jou iets heel anders, stel dan je rekenmachine opnieuw in)

Als je onderstaande stappen volgt op je Casio, geeft hij getallen weer op de juiste manier weer.

  1. 3x de knop ‘mode’ intikken
  2. Kies 3 ‘Norm’
  3. Kies 1