Niet altijd is er een percentage bekend, maar wordt jou gevraagd hoeveel procent iets is toegenomen/afgenomen, hoeveel procent het duurder is geworden of hoeveel procent korting je nu krijgt. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit moet berekenen met een verhoudingstabel, maar ook met de formule '(nieuw-oud):oudx100%. Het werkt zo:

 

Voorbeeld 1

Deze wijk telt in totaal 200 huizen. Er worden 30 huizen bijgebouwd. Hoeveel procent neemt het aantal huizen in de wijk toe? 

Dit kun je met een verhoudingstabel berekenen:

huizen

200

 1 

 30 

procenten

100%

 0,5 

 ? 

    :200  

 

Als 200 huizen samen 100% zijn, dan is één huis 100 : 200 = 0,5%.

Als 1 huis 0,5% is, dan zijn 30 huizen 30x0,5=15%. Het antwoord is dus 15%.

huizen

200

 1 

 30 

procenten

100%

0,5 

 15 

    :200 x30

 30 huizen meer dan 200 is dus 15%.


Met de formule '(nieuw - oud) : oud x 100%' werk het sneller!

Het geheel aantal huizen is 200, dus 200 huizen = 100%

30 huizen extra maakt het nieuwe aantal 230 huizen.

,,Vul de formule in:

(230 - 200) : 200 x 100 = 15%

 

Of met de formule 'verschil : oud x 100%'

Vul de formule in:

30 : 200 x 100 = 15%


 Voorbeeld 2

Het treinkaartje hiernaast kost nu slechts €13,99. De oude prijs is €49,20. Een flinke korting dus, maar hoeveel procent krijg je eigenlijk?

We krijgen hier €49,20 - €13,99 = €35,21 korting. Hiervan willen we het percentage berekenen.

Dit kun je met een verhoudingstabel berekenen:

euro's

€49,20

 ? 

 €35,21 

procenten

100%

 1% 

 ? 

  • Er is een kolom voor de oude prijs (€49,20 = 100%)
  • De volgende kolom is een hulpje: hoeveel euro is eigenlijk 1%? 

1/100 deel van €49,20 = €0,4920.

euro's

€49,20

 €0,4920

 €35,21

procenten

100%

 1% 

 ? 

 

 

 : 100

 

 

Nu je weet dat 1% gelijk is aan €0,4920 kun je de procenten in de ontbrekende kolom berekenen.

In deze opgave is één procent hetzelfde als €0,4920. Je moet de het prijsverschil (de korting) hierdoor delen.

  • €35,21 : €0,4920 = 71,6% korting krijg je hier dus.

 

Met de formule '(nieuw - oud) : oud x 100%' werk het sneller!

De oude prijs is €49,20, dus €49,20 = 100%

Je betaalt nu slechts €13,99, dat is de nieuwe prijs. Je korting is dus €35,21.

,,Vul de formule in:

(€13,99 - €49,20) : €49,20 x 100 = 71,6%

 

Of met de formule 'verschil : oud x 100%'

Vul de formule in:

€35,21 : 49,20 x 100 = 71,6%