Niet altijd is er een percentage bekend, maar wordt jou gevraagd juist uit te rekenen welk percentage bij iets hoort. Je hebt hier te maken met het berekenen van een deel van een geheel. nHieronder wordt dit uitgelegd met een verhoudingstabel, maar ook met de formule 'deel:geheelx100%. Het werkt zo:

 

Voorbeeld 1

Deze straat heeft 25 huizen, waarvan 7 huizen een rode deur hebben. Hoeveel procent van de huizen heeft een rode deur? 

Dit kun je met een verhoudingstabel berekenen:

huizen

25

 1 

 7 

procenten

100%

 4 

 ? 

    :25  

 

Als 25 huizen samen 100% zijn, dan is één huis 100 : 25 = 4%.

Als 1 huis 4% is, dan zijn 7 huizen 7x4=28%. Het antwoord is dus 28%.

huizen

25

 1 

 7 

procenten

100%

 4 

 28 

    :25 x7

 7 huizen is dus 28% van het geheel.


Met de formule 'deel : geheel x 100%' werk het sneller!

Het geheel aantal huizen is 25, dus 25 huizen = 100%

7 huizen is het deel waarvan we een percentage willen weten.

Vul de formule in:

7 : 25 x 100 = 28%


 

Voorbeeld 2

In een dorp wonen 4.000 mensen. Als je ze verdeelt in drie leeftijdsgroepen, krijg je de volgende aantallen:

 • JONGER: 1000 mensen zijn jonger dan 20 jaar
 • MIDDEN: 2400 mensen zijn 20 tot 60 jaar
 • OUDER: 600 mensen zijn 60 jaar of ouder

Hoe kun je de drie groepen in procenten uitdrukken? Dit kun je met een verhoudingstabel berekenen:

mensen

4.000

 ? 

 1.000 

 2.400 

600

procenten

100%

 1% 

 ? 

 ? 

?

 • Er is een kolom voor het hele dorp (4000 mensen = 100%)
 • De volgende kolom is een hulpje: hoeveel mensen zijn samen 1%? 

1/100 deel van 4.000 mensen = 40 mensen.

mensen

4.000

 40  

 1.000 

 2.400 

600

procenten

100%

 1% 

 ? 

 ? 

?

 

 

 : 100

 

 

 

 

Nu je weet dat 1% gelijk is aan 40 mensen, kun je de procenten in de overige kolommen uitrekenen.

In deze opgave is één procent hetzelfde als 40 mensen. Je moet de getallen 1000, 2400 en 600 door 40 delen:

 • 1.000 : 40 = 25
 • 2.400 : 40 = 60
 • 600 : 40 = 15

mensen

4.000

 40  

 1.000 

 2.400 

600

procenten

100%

 1% 

 25% 

 60% 

 15%

Je kunt over het dorp dus ook schrijven:

 • 25% is jonger dan 20 jaar
 • 60% is 20 tot 60 jaar
 • 15% is 60 jaar of ouder 

 

Met de formule 'deel : geheel x 100%' werk het sneller!

Het geheel aantal mensen is 4.000, dus 4.000 mensen = 100%

1.000, 2.400 en 600 mensen is steeds het deel waarvan we een percentage willen weten.

Vul de formule steeds in:

1.000 : 4.000 x 100 = 25%

2.400 : 4.000 x 100 = 60%

600 : 4.000 x 100 = 15%