De btw is een vorm van belasting. Over alle producten en diensten die je koopt betaal je deze gebruikersbelasting. Btw is een belasting die beter bekend is als belasting toegevoegde waarde. Als je iets koopt, zit de belasting toegevoegde waarde bij de prijs inbegrepen. Jij betaalt het bedrag aan de verkoper en de verkoper draagt dat vervolgens af aan de belastingdienst. Een bedrijf betaalt bij het inkopen van goederen ook btw, echter kunnen ze deze terugvorderen van de belastingdienst. Er zijn verschillende btw-tarieven: 0 procent, 6 procent en 21 procent. Welk tarief het is, hangt af van de producten of diensten die je koopt.

Verkoopprijs exclusief btw 100%         100%
+ btw                                 + 21%   + 6%
Verkoopprijs inclusief btw 121%   106%

 

Van verkoopprijs exclusief btw naar verkoopprijs inclusief btw

Een winkelier berekent de verkoopprijs van een product, maar moet daar van de belastingdienst nog btw bij optellen om de winkelprijs te berekenen. De winkelprijs is de prijs inclusief de btw, ook wel de consumentenprijs genoemd. De verkoopprijs exclusief btw is altijd 100%. Hieronder een getallenvoorbeeld:

Voorbeeld 1: De winkelier heeft zijn verkoopprijs exclusief btw berekend, deze bedraagt €200. Het btw-percentage is 21%. Bereken de consumentenprijs. 

Uitwerking voorbeeld 1: Met bovenstaande gegevens kunnen we een deel van het schema invullen. Alle percentages kunnen we op de juiste plaats zetten én we kunnen de gegeven €200 invullen. We zien dan gelijk dat we een koppeltje hebben, €200 = 100%.

Verkoopprijs exclusief btw €200     =    100%  
+ btw                                 + €    + 21%                           
Verkoopprijs inclusief btw   121%  

 

Als we hebben gezien dat we een koppeltje is ontstaan in het schema is de rest eenvoudig te berekenen. De btw bedraagt €42 en opgeteld is het €242 (zie het schema hieronder). De €200 is voor de winkelier, de €42 btw draagt de winkelier af aan de belastingdienst.

Verkoopprijs exclusief btw €200         100%  
+ btw                                 + €42   + 21% (€200 : 100 x 21)
Verkoopprijs inclusief btw €242   121%  

 

             Er is ook een hele snelle manier naar het antwoord
                                         €200 x 1,21 = €242

 

Van verkoopprijs inclusief btw naar verkoopprijs exclusief btw

Soms wordt echter alleen de verkoopprijs inclusief btw (consumentenprijs) gegeven en wordt je gevraagd om de btw uit deze prijs te halen. Je moet dan de verkoopprijs exclusief btw berekenen.

Voorbeeld 2: De winkelier verkoopt zijn tv voor €605, dit is inclusief 21% btw. Bereken de verkoopprijs exclusief btw. 

Uitwerking voorbeeld 2: Met bovenstaande gegevens kunnen we wederom een deel van het schema invullen. Alle percentages kunnen we weer op de juiste plaats zetten én we kunnen de gegeven €605 invullen. We zien dan gelijk dat we een koppeltje hebben, €605 = 121%.

Verkoopprijs exclusief btw €          100%  
+ btw                                 + €     + 21%                        
Verkoopprijs inclusief btw €605  = 121%  

 

Als we hebben gezien dat we een koppeltje is ontstaan in het schema is de rest weer eenvoudig te berekenen. De btw bedraagt €105 en de verkoopprijs exclusief is €500 (zie het schema hieronder). De €500 is voor de winkelier, de €105 btw draagt de winkelier af aan de belastingdienst. 

Verkoopprijs exclusief btw €500         100%  
+ btw                                 + €105   + 21% (€605 : 121 x 21)
Verkoopprijs inclusief btw €605   121%  

 

             Er is ook een hele snelle manier naar het antwoord
                                         €605 : 1,21 = €500

 

Hoeveel moet de winkelier afdragen aan de belastingdienst?

De winkelier betaalt zelf bij het inkopen van goederen ook gewoon btw, echter krijgt hij deze terug van de belastingdienst. Hij mag dit verrekenen met de btw die hij ontvangen heeft van zijn klanten. Hij draagt op deze manier alleen de btw af over de waarde die hij toevoegt aan het product. Het is een belasting over de toegevoegde waarde!

Voorbeeld 3: Een winkelier koopt een artikel in voor €10 ex. btw en verkoopt het voor €30 ex. btw. Het geldende btw-percentage is 21%. Hoeveel btw gaat er daadwerkelijk naar de belastingdienst?

> Bij het inkopen betaalt hij btw. €10 : 100 x 21 = €2,10

> Bij het verkopen ontvangt hij btw. €30 : 100 x 21 = €6,30

>Het verschil tussen de ontvangen btw en de betaalde btw moet hij afdragen aan de belastingdienst. €6,30 - €2,10 = €4,20

 

>De toegevoegde waarde van deze winkelier €20 (€30 - €10 = €20). Over dit bedrag moet de btw naar de belastingdienst. €20 : 100 x 21 = €4,20