Bereken de onderstaande sommen.

(Rond euro's af op 2 decimalen, mensen en indexcijfers afronden op een heel getal)

 

Opdracht 1

Hieronder is de ontwikkeling van het BBP gegeven van een land. De jaren 2005 tm 2008 zijn gegeven in miljarden euro's 

Jaar 2005   2006    2007    2008  
BBP €482 €490 €520 €503
Indexcijfer (2005 = basisjaar) 100       

 

1a) Bereken het ontbrekende indexcijfers van de jaren 2006, 2007 en 2008. Rond af op een heel getal.

1b) Met hoeveel procent is het BBP gestegen tussen 2005 en 2008? Rond af op 1 decimaal.

1c) Met hoeveel procent is het BBP gestegen tussen 2005 en 2006? Rond af op 1 decimaal.

1d) Met hoeveel procent is het BBP gestegen tussen 2007 en 2008? Rond af op 1 decimaal.

 

Opdracht 2

Hieronder is de ontwikkeling van het minimumloon gegeven.

Jaar 1995    2005  2010    2015   
Minimumlonen €7 €8 €8,10 €8,90
Indexcijfer (1995 = basisjaar) 100      

  

2a) Bereken het ontbrekende indexcijfers van de jaren 2005, 2010 en 2015. Rond af op een heel getal.

2b) Met hoeveel procent is het minimumloon gestegen tussen 1995 en 2015? Rond af op 1 decimaal.

2c) Met hoeveel procent is het minimumloon gestegen tussen 1995 en 2005? Rond af op 1 decimaal.

2d) Met hoeveel procent is het minimumloon gestegen tussen 2005 en 2015? Rond af op 1 decimaal.

 

Opdracht 3

Hieronder is de ontwikkeling van de goederenuitvoer gegeven van een land. De jaren 1994 tm 1998 zijn gegeven in miljarden euro's. 1995 wordt gezien als basisjaar. 

Jaar 1994     1995     1996      1997     1998    
Indexcijfer 99 100 103 119 119
Goederenuitvoer in mld euro's   €210,5      

3a) Bereken de waarde van de goederenuitvoer in de ontbrekende jaren.

3b) Met hoeveel procent is de goederenuitvoer toegenomen tussen 1994 en 1998? Rond af op 1 decimaal.

 

Opdracht 4

Het aantal inwoners in 1980 was 15,8 miljoen. Het indexcijfer dat jaar was 111. Bereken hoeveel inwoners het land heeft in 2015 (index 133).

 

Rekenen met indexcijfers 2 (antwoorden)