Bereken de onderstaande sommen.

De totale kosten van een bedrijf bestaan uit totale variabele kosten en uit totale vaste kosten. Vaste kosten veranderen niet, ook niet als je ineens minder of meer gaat produceren. De totale variabele kosten zijn juist wél afhankelijk van de hoeveelheid productie. 

TOTALE VASTE KOSTEN: Deze kosten veranderen niet voor het bedrijf, ze zijn maandelijks/jaarlijks even hoog. Ze veranderen ook niet als er meer of minder geproduceerd wordt. Het gaat hier om huurkosten van het pand, rentekosten van leningen, afschrijvingskosten van machines, reclamekosten en vaste personeelskosten. Als er meer geproduceerd wordt in het bedrijf, kun je deze kosten verdelen over meer producten. De vaste kosten per product dalen dan natuurlijk! 

TOTALE VARIABELE KOSTEN: Deze kosten zijn wél afhankelijk van de hoeveelheid productie. Produceer je meer goederen, dan heb je bv meer grondstoffen (bv plastic) nodig. Ook elektriciteit gebruik je meer als er meer geproduceerd wordt en de machines langer draaien, bij landbouw verbruik je bv meer water en voeding als er meer geproduceerd wordt. Soms moet je vanwege de grotere productie ineens extra personeel inhuren, deze extra personeelsleden (vaak uitzendkrachten) behoren ook tot de variabele kosten. Bij een normale productieverhoging veranderen de variabele kosten per product in princiepe niet.

FORMULES

(TOTALE VASTE KOSTEN + TOTALE VARIABELE KOSTEN) : AANTAL PRODUCTEN = KOSTPRIJS PER PRODUCT

of

VASTE KOSTEN PER PRODUCT + VARIABELE KOSTEN PER PRODUCT = KOSTPRIJS PER PRODUCT

 

Opdracht 1

Een bedrijf produceert 100.000 stuks per maand. De totale vaste kosten per maand bedragen €250.000, de totale variabele kosten bedragen per maand €400.000.

a) Bereken de totale kosten per maand.

b) Bereken de vaste kosten per product.

c) Bereken de variabele kosten per product.

d) Bereken de kostprijs per product.

 

Opdracht 2

Bic produceert 1 miljoen rode pennen per maand. De variabele kosten per pen bedragen €0,08, de totale vaste kosten bedragen €500.000 per maand.

a) Bereken de vaste kosten per pen.

b) Bereken de kostprijs van een pen.

c) Bereken de totale kosten per maand van Bic.

d) In een bepaalde periode gaat men meer produceren, ze verhogen de productie naar 1,2 miljoen pennen. Bereken de nieuwe kostprijs van een pen.

 

Opdracht 3

Cherry produceert smartphones. In 2016 produceerde men 2,8 miljoen smartphones. De variabele kosten per product bedragen €35, de totale vaste kosten bedragen €84 miljoen per jaar.

a) Bereken de vaste kosten per smartphone.

b) Bereken de kostprijs van een smartphone.

c) In een 2017 gaat men tijdelijk meer produceren, ze verhogen de productie naar 3 miljoen stuks. Bereken de nieuwe kostprijs van een smartphone.

 

Opdracht 4

In januari 2017 produceerde een bakkerij 650 worstenbroodjes per maand. De variabele kosten bedroegen €520, de totale vaste kosten voor de worstenbroodjes bedroegen €715. De bakker wil €0,20 winst per worstenbroodje, de btw op worstenbroodjes is 6% 

a) Bereken de kostprijs van een worstenbroodje.

b) Bereken de consumentenprijs van een worstenbroodje.

 

De kostprijs berekenen (variabele + vaste kosten) 1 (antwoorden)