Opdracht 1

Een bedrijf produceert 4.500.000 stuks per maand. De totale vaste kosten per maand bedragen €675.000, de totale variabele kosten bedragen per maand €4.000.000.

a) Bereken de totale kosten per maand.

b) Bereken de vaste kosten per product.

c) Bereken de variabele kosten per product.

d) Bereken de kostprijs per product.

 

Opdracht 2

Een producent produceert 10,35 miljoen producten per jaar. De variabele kosten per product bedragen €0,29, de totale vaste kosten bedragen €5.000.000 per jaar.

a) Bereken de vaste kosten per product.

b) Bereken de kostprijs van een product.

c) Bereken de totale kosten per maand van deze producent.

d) In een bepaalde periode gaat men meer produceren, ze verhogen de productie naar 12 miljoen producten. Bereken de nieuwe kostprijs van een product.

 

Opdracht 3

Cherry produceert 26,3 miljoen smartphones per jaar. De variabele kosten per product bedragen €24,60, de totale vaste kosten bedragen €680,25 miljoen per jaar.

a) Bereken de kostprijs van een smartphone.

b) Een jaar later gaat men tijdelijk meer produceren, ze verhogen de productie naar 28 miljoen stuks. Bereken de nieuwe kostprijs van een smartphone.

 

 De kostprijs berekenen (variabele + vaste kosten) 2 (antwoorden)